II Congrès de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

Esteu aquí

II Congrès de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

 
 

La Federació d'Empresaris de la Petita i mitjana Empresa (FEPIME), a la que pertany la ACEE, ha organitzat un Congrès a Barcelona el passat 2 de juny per parlar de la situació de les PIME catalanes, espanyoles i europees. 

Mª Helena de Felipe, presidenta de FEPIME, ha presidit l'acte donant les paraules de benvinguda als participants així com també destacant les principals conclusions en el tancament del congrès.

El Congrès va comptar amb la participació de ponents d'alt nivell, com la Sra Almgrem, Presidenta de l'Associació Europea del Artesanat i de la Petita i Mitjana Empresa, UEAPME; Sra. De Gispert, presidenta del Parlament català; Sra Munté, Vice-Presidenta del Govern català; Sr. Tarradellas, representant de la Comissió Europea a Barcelona; Sr. Puig, Ministre d'Economia i Ocupació del Govern català; El Sr. Navarro, vicepresident de la Confederació Espanyola de les pimes (CEPYME); i el Sr. Gai de Montellà, president de l'Organització d'Ocupadors català (FOMENT).

La Sra Almgrem va destacar el paper de les PIME en la consecució d'un creixement econòmic a Europa i va advocar per un major reconeixement social de la importància de les activitats de negoci. També es va destacar el paper de la Unió Europea per a la creació d'un ambient més fàcil per a les PIME europees. (Millor accés al finançament, millor accés a l'energia, millor accés al mercat, menys burocràcia etc.).

El Sr. Tarradellas va resumir l'esforç de la UE parlant sobre el “Small Business Act” i dels seus punts estratègics principals: 1) burocràcia simplificada, 2) millor accés al finançament; 3) suport a l’emprendiment (especialment entre les dones i les generacions més joves).