Nova regulació per protegir dades

Esteu aquí

Nova regulació per protegir dades

 
 

Entra un nou reglament de la Protecció General de Dades (RGPD) a tota l'Unió europea.

La teniu disponible en aquet link Politica de Privacidad de ACEE