Primera reunió plenària de l'Observatori de la Igualtat de Gènere

Esteu aquí

Primera reunió plenària de l'Observatori de la Igualtat de Gènere

 
 

Beatriz Fernandez- Tubau, com Vicepresidenta de FEPIME Catalunya asiteix a  la reunió on s’ha presentat el Pla d’actuacions i els principals eixos de l’activitat de l’OIG, així com els treballs i estudis que té previst realitzar a mitjà termini. Pel que fa al treball de dades i recerca, s’ha posat l’accent en la qualitat de les dades, la seva comparabilitat, representativitat i periodicitat. L’Índex d’Igualtat que definirà l’OIG es calcularà amb la metodologia de l’European Institut for Gender Equality a partir de 7 dimensions: treball, salari, salut, formació, ús del temps, apoderament i violència masclista.​