Avís Legal

Esteu aquí

El present Avís Legal regula l'accés i ús dels continguts i serveis accessibles per mitjà d'aquesta pàgina web www.acee.com.es que és titularitat de l'Associació Catalana d’Empresàries i Executives (en endavant ACEE) 

 

Accés a la Pàgina Web 

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i els seus continguts de forma diligent, de conformitat amb la llei i el previst en aquest Avís Legal. L'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina Web de qualsevol manera que pugui impedir el seu funcionament normal o que pugui lesionar o causar danys a l’ACEE, als altres usuaris o, en general, a qualsevol tercer. 

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial 

L'usuari reconeix que tots els elements de la Pàgina Web i cada un dels serveis proporcionats per mitjà d'aquesta, la informació i materials continguts en ella, la seva estructura, la selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’ACEE o de tercers. A no ser que es compti amb l'autorització prèvia i expressa de l’ACEE, o a menys que resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició o permetre l'accés del públic per mitjà de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en aquest paràgraf. 

 

Exoneració de responsabilitat 

L’ACEE es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat de la pàgina Web. No obstant, l’ACEE no pot garantir un funcionament correcte, ininterromput i lliure d'errors en tot moment. Igualment, no controla ni garanteix l'absència de virus o d'altres elements lesius en els continguts o serveis proporcionats per mitjà de la pàgina Web. L’ACEE ni controla, ni fa propis, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles a pàgines web pertanyents o gestionades per tercers a les que l'usuari pugui accedir per mitjà de dispositius tècnics d'enllaç ("links") des de la pàgina Web. 

 

Dades personals 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que faciliti l'usuari seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’ACEE, així com tenir informats a l'usuari/a de les activitats de l'entitat. L’ACEE en cap cas cedirà aquestes dades a tercers. Els fitxers on consten les dades personals han estat inscrits al Registre de Protecció de Dades. Tanmateix els informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals enviant una carta al C/ Muntaner 340, 1r 1ª, 08021 de Barcelona. Associació Catalana d’Empresàries i Executives (ACEE) C/ Muntaner 340, 1r 1ª, 08021 Barcelona. CIF: G-58.681.263 Nº de Registre de l'Entitat: 010073 de 24 d'abril de 1992 del Departament de Treball i Indústria-Relacions Laborals © 2006 ACEE