PREPARACIÓ DE LA II FASE DEL PROJECTE

You are here

PREPARACIÓ DE LA II FASE DEL PROJECTE

 
 

Després de la finalització de la èxitosa Fase I del projecte, amb la implementació per part de la ACEE d'un Women Entrepreneurship Day a Barcelona i l'oferiment gratuït d'assessorament per a la creació d'empreses, actualment AFAEMME i el Secretariat de la Unió per la Mediterrània estan preparant la implementació de la segona fase, la qual està prevista per a començaments del 2015 i que abastarà Albània, Egipte, Espanya, Jordània, Marroc, Palestina i Tunísia.
No obstant això, aquesta segona fase no únicament amplia l'abast geogràfic del projecte, sinó que també pretén fer un pas més enllà cap a l'efectiva creació d'empreses a la regió de la Mediterrània. Per això, es replicaran en tots els països beneficiaris els èxits de Women Entrepreneurship Days (WEDs) i les sessions d'assessorament gratuït per a la creació d'empreses que han vingut oferint a Espanya, Jordània, Marroc i Palestina durant l'any 2013.
Però també s'oferirà formació específica en matèria de gestió, maketing i finances a les joves participants, així com sessions individuals de mentoria empresarial i recolzament per a l'accés al finançament. L'objectiu final d'aquesta segona etapa és que un mínim de 70 joves dones que hagin creat les seves empreses amb èxit en finalitzar el programa.