ACEE participa al "WOMEN SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT: PROJECTS FOR PROGRESS" presentant els resultats del projecte, realitzat en col·laboració amb la UPM, "YOUNG WOMEN AS JOB CREATORS"

You are here

ACEE participa al "WOMEN SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT: PROJECTS FOR PROGRESS" presentant els resultats del projecte, realitzat en col·laboració amb la UPM, "YOUNG WOMEN AS JOB CREATORS"

 
 

Els ministres de gènere de la Unió pel Mediterrani van adoptar a la Tercera Conferència Ministerial sobre Reforç del Paper de les Dones a la Societat, que va tenir lloc els 11 i 12 de setembre de 2013 a París, conclusions relacionades amb els drets econòmics, polítics i socials de les dones de l'Euro-Mediterrani a les tres àrees següents:
· Igualtat de drets de dones i homes per a participar a la vida política, econòmica, social i civil.
· La lluita en contra tota mena de violència i discriminació cap a les dones i noies.
· Canvis en l'actitud i el comportament per a promocionar l'igualtat de gènere i el reforç de les dones no només en drets sinó a la realitat.
Els Ministres van demanar al Secretariat de la Unió pel Mediterrani que identifiqués, facilités el desenvolupament i financiés projectes i organitzés la conferència internacional "Women Socio-Economic Empowerment: Projects for Progress", que finalment va tenir lloc els passats dies 26 i 27 de Març i al que va assistir l'ACEE.