Enfortiment i desenvolupament del sector femení rural de Guatemala (FASE II)

You are here

Enfortiment i desenvolupament del sector femení rural de Guatemala (FASE II)

Any 2005-2006 Promotora Associació catalana d'Empresàries i Executives - ACE&E – . Conveni de col·laboració Associació catalana d'Empresàries i Executives - ACE&E – . Beneficiària Associació catalana d'Empresàries i Executives - ACE&E – Consell Nacional de Dones de Guatemala –CONAMGUA- Ubicació Managua, Guatemala Objectius 1. FORMULAR les recomanacions per a la consolidació del poder de les dones guatemaltecas en l'àmbit econòmic i per a estimular les iniciatives empresarials. 2. ACTUAR com plataforma dels interessos de les dones empresàries davant les autoritats nacionals i internacionals. 3. GARANTIR un seguiment dels vincles comercials en l'àrea de negoci internacional. Activitats

Crear una estructura flexible i multidisciplinar de serveis de consultoria la prioritat de la qual sigui la igualtat de gènere per a assolir la inserció i participació de les petites i mitjanes empreses en l'economia. Modernitzar l'estructura de la consultoria de motivació per a promocionar les aptituds professionals de les dones empresàries de Guatemala. Garantir un seguiment dels vincles comercials en l'àrea de negoci internacional.

Descripció de les activitats Documents Pla d'Empresa 2006, Guia de Comerç Exterior 2006